Portfolio > ZEPHYR

ZEPHYR Installation Image
ZEPHYR Installation Image
aluminium wire mesh
36" x 80" x 12"
2014